För oss spelar det ingen roll om förslagen kommer från vänster eller höger. 

Vi går på sunt förnuft i vårt parti! 

Nyheter: Vi Räddade Röda Korsets sommarkoloni 2022!


Huvudområde vi fokuserar på

 

Näringliv

Vi ser nyföretagande som en överlevnadsfråga. Fler företag ger fler arbeten. Vi vill skapa de förutsättningar som krävs fr nyetablering av företag i kommunen.

Vård & Omsorg 

Tillse att tillräckligt med personal finns, som arbetar inom dessa områden. De äldre ska själva välja vilken vård de vill ha - inte vi politiker!

Skolor

Bättre disciplin och ordning i skolorna och inga hemmasittarbarn. Börja tidigt med undervisning i privatekonomi å att de slipper kronofogden

Visioner och målsättning

Vi får arbeta för att vi får behålla våra duktiga medarbetare så att de inte slutar i vår kommun 

Hela vårt Partiprogram