Allmänt


  • Verka för att tillräckligt med resurser finns för bevakning av att möjligheterna efterlevs. 
  • Samverka med byråd, sockenråd etc. vad gäller anläggning och skötsel av parker och blomsterrabatter, rengöring av parksoffor m.m.
  • Tillse att handikapporganisationerns önskemål om förbättringar för handikappade genomförs.
  • Medverka till att trygga kommuninvånare från olika slag av brott som inbrott, rån och misshandel mm.
  • Stödja brottsofferjouren i arbetet med att hjälpa brottsoffer.