För oss spelar det ingen roll om förslagen kommer från vänster eller höger. 

Vi går på sunt förnuft i vårt parti! 

Huvudområden vi fokuserar på

 

Näringliv

Vi ser nyföretagande som en överlevnadsfråga. Fler företag ger fler arbeten. Vi vill skapa de förutsättningar som krävs fr nyetablering av företag i kommunen.

Vård & Omsorg 

Tillse att tillräckligt med personal finns, som arbetar inom dessa områden. De äldre ska själva välja vilken vård de vill ha - inte vi politiker!

Skolor

Bättre disciplin och ordning i skolorna och inga hemmasittarbarn. Börja tidigt med undervisning i privatekonomi å att de slipper kronofogden

Visioner och målsättning

Vi får arbeta för att vi får behålla våra duktiga medarbetare så att de inte slutar i vår kommun 

Hela vårt Partiprogram