Kultur & Fritid

Skriv din text här ...

  • Verka och stödja ideell verksamhet så vår rika mängd av kulturaktiviteter såväl fritidsmöjligheter kan bibehållas och utvecklas. 
  • Hur skulle kommunen fungera utan ideellt arbete som utförs på olika sätt.