Näringsliv

Skriv din text här ...

  • Vi ser nyföretagande som en överlevnadsfråga. Fler företag ger fler arbeten. 
  • Vi vill skapa de förutsättningar som krävs för nyetablering av företag i kommunen samt samverka med företag i frågor som berör utbildning och miljöaspekter. 
  • Vi vill jobba för att fler ungdomar kommer i praktik och se till att utbildningen sker efter företagens behov.