Skola

  • Bättre disciplin och ordning i skolorna och inga hemmasittarbarn. Börja tidigt med undervisning i privatekonomi så att de slipper kronofogden.
  • Vi tycker inte om att kommunen ljuger om bidrag till skolskjutsar. T ex att skolskjuts till Södra Ljunga friskola skulle vara olagligt. Detta skulle kunna lösas på bättre sätt.  
  • För demokratin - behåll den lokala  valdebatten i skolan!